Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

lewa
4047 5ef0 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaaynis aynis

June 30 2015

lewa
Wyobraź sobie, że istnieje taki bank, który każdego ranka wpłaca na twoje konto 86.400 złotych. Bank jednak nie kumuluje środków. Co noc twoje konto wyzerowuje się do ostatniego grosza, przepada zatem wszystko, czego nie wydałeś w ciągu dnia. Co byś zrobił w takiej sytuacji? Pewnie wybierałbyś codziennie wszystkie wpłacone środki. Każdy z nas ma rachunek w tym banku. Banku, który nazywa się Czas. Każdego ranka otrzymujesz 86.400 sekund. Ten bank nie przechowuje środków i nie daje ci możliwości przelewania ich na inne rachunki. W nocy nadwyżka środków zostanie anulowana. Nie możemy niczego zwrócić ani spożytkować naszego kredytu z dnia jutrzejszego. Mamy tylko to, co otrzymaliśmy dziś...
Reposted fromorchis orchis viamagolek22 magolek22
lewa
6174 2284 390
Reposted fromnathloves nathloves viamagolek22 magolek22
lewa
9822 5a7e 390
Reposted fromnazarena nazarena viamagolek22 magolek22
lewa
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
lewa
Może niektórzy ludzie pojawiają się w naszym życiu po to, aby wyleczyć nas z innych ludzi.
— chyba tak!
lewa
7408 e6f5
Reposted fromlsm lsm viaromantycznosc romantycznosc
lewa
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viaromantycznosc romantycznosc
lewa
Łatwiej jest się z czegoś wycofać, niż w coś się zaangażować. Związek wymaga pewnego rodzaju odwagi i wytrzymałości psychicznej, które od dawna były silnymi stronami kobiet, zbyt rzadko zauważanymi i docenianymi.
— Carol Gilligan "Innym głosem"
lewa

Disney characters as humans by Pugletto
lewa
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— 212
lewa

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viaromantycznosc romantycznosc
lewa
1894 9c52 390
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viatosiaa tosiaa
lewa

June 26 2015

lewa
9053 d76c 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaAdo Ado
lewa

Jeśli nie wiesz, co masz robić, nie rób nic. Nie wypełniaj swego czasu banalnymi sprawami. Po prostu nie rób nic. Posiedź. Nie rób nic, a może będziesz zdolny usłyszeć głos swego serca.

— Maya Angelou
Reposted frominpassing inpassing viausmiechprosze usmiechprosze
lewa
Bo najważniejsze jest to by mieć taką osobę, której możesz powiedzieć wszystko. Nie boisz się o jej reakcję, po prostu mówisz.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
lewa
4172 b15e 390
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju vianieobecnosc nieobecnosc
lewa
9155 22cd 390
Reposted fromolass olass vianieobecnosc nieobecnosc
lewa
Reposted fromshakeme shakeme viawiniar winiar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl