Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

lewa
4923 1d03 390
Reposted fromdailylife dailylife viawhatkatefeel whatkatefeel
lewa
0426 5c60 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viachrzrzrz chrzrzrz

July 04 2015

lewa
Często się zdarza, że dopiero przyszłość pokazuje nam, ile coś było warte.
— Haruki Murakami
lewa
lewa

"Mówił, że była cholernie trudna, cholernie skomplikowana i cholernie wyjątkowa. Miał cholerną rację".

— Charlotte Nieszyn Jasińska
lewa
lewa
9050 1a62 390

d-entelle:

👑

lewa
age of adaline
Reposted fromweightless weightless viaczoo czoo
lewa
Miłość jest jednym z tych uczuć, których nie można kontrolować.
— “Gdybyś mnie teraz zobaczył” Cecelia Ahern
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaczoo czoo
lewa

Myślę, że się jednak kochaliśmy. Na swój własny niewytłumaczalny sposób. Ale zawsze.

Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaczoo czoo
lewa
lewa
Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viadoope doope
lewa
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy,często nawet o tym nie wie.Nie zdaje sobie z tego sprawy.Dopiero później,żyjąc wspomnieniami,zauważa,że to,co go wtedy spotkało,to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz – Opowieść niewiernej
Reposted fromnyaako nyaako viadoope doope
lewa
9091 fecd 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadusz dusz
lewa
Mam w środku prywatne trzęsienie ziemi.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromxalchemic xalchemic viadusz dusz
lewa
Wychodzę z założenia, że jeśli ktoś wkłada całe swoje serce w nawet najmniejsze detale, to może na tym tylko zyskać.
— Jakub Rzeźniczak
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream viadusz dusz

July 01 2015

lewa
8074 e3cd 390
Reposted fromdusix dusix viaiwannatobelovedbyu iwannatobelovedbyu
lewa
4174 fa0c 390
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viacatherineee catherineee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl